Een ark om in te schuilen ...

Een ark om in te schuilen ...

Op 18 maart hebben Roald Boegschoten en Rianne Berkhout een tafel in de Morgensterkerk. Na de kerkdienst bieden ze hier allerlei spullen ter verkoop aan voor het project Noah’s Ark in Oeganda.  De opbrengst is bestemd voor een family unit voor meisjes.

Piet en Pita Buitendijk, een Nederlands zendelingen echtpaar,  zijn Noah's ark begonnen in 2000. Ze begonnen met tien kinderen, nu wonen er meer dan 180 kinderen.  Dit project beoogt een onderkomen voor kinderen, die op vuilnisbelten leven of in een put wonen en door de politie gevonden worden. Ze komen uit arme gezinnen en worden verstoten omdat er geen geld voor voeding en kleding is. Het geld dat Roald en Rianne inzamelden, werd al eerder goed besteed aan een crèche en aan een gezinshuis voor jongens.

Een medisch centrum is een onderdeel van Noah's Ark. Er wordt door verpleegkundigen en artsen voorlichting gegeven. Ze gaan iedere vrijdag naar een dorp in de omgeving. O.a. over aids. Er worden condooms uitgedeeld en er wordt getest op aids. De dorpelingen krijgen ook een wormenkuur.

U kunt sponsor van een kind worden voor 22,50 euro per maand. Ze hebben vier sponsors nodig om een kind te kleden, te voeden en de kinderen onderwijs te kunnen geven.

Rianne en Roald hopen in 2019 weer naar Oeganda te gaan. Storten op R. Boegschoten, NL 14 INGB 0002 3547 34 o.v.v. family-unit Noah's Ark. Rianne en Roald zorgen er persoonlijk voor dat al uw geld voor de family-unit besteed wordt. Zij doen dit werk op vrijwillige basis. Roald spaart tijd bij zijn werkgever om zo drie maanden verlof te krijgen. U kunt alle informatie vinden op: www.nacmu.org Of lees hun blog op http://roaldenrianneinafrika.waarbenjij.nu
 

terug